geplaatste dieren

vrijwilligers

pers

contact

snuffel is een organisatie die enkel opkomt voor Belgische asiel dieren met EU paspoort.

Als je je liefhebbend dier, (hond, kat, paard, ezel, enzovoort) niet meer kunt verzorgen, gaan wij als vzw jullie daarbij helpen, en dit gaan we op verschillende manieren doen.

Alle dieren die een ander baasje zoeken  wegens omstandigheden, kunt u op onze website laten zetten

(dit na overleg met het bestuur).

 

Wij zorgen ervoor dat jullie dieren op een gouden plaatsje belanden.

 

Alle nieuwe adoptanten worden door ons team gescreend, zodat we zeker zijn dat onze dieren op een goede plaatst terecht komen.

 

We vragen wel aan onze klanten of ze hun dieren nog kunnen bijhouden tot ze een nieuwe plaats hebben gevonden.

Is dit niet het geval, dan zoeken we samen naar een oplossing.

We hebben opvanggezinnen en asielen ter beschikking voor onze vzw.

Als er puppy’s worden aangeboden, is het verplicht met foto’s van beide ouders of ten minste van de zogende moeder.

Wij accepteren in onze vzw geen brood fokkerij.

Voor mensen die oudere dieren hebben die medicatie moeten krijgen en deze niet meer kunnen bekostigen om de ene of andere redenen, die kunnen ook op ons rekenen na grondige afspraken met het bestuur.

Wij bieden dieren niet gratis aan.

Voor mensen die ziek worden of een periode niet thuis zijn of dergelijke, gaan onze bekwame vrijwilligers er voor zorgen dat jullie diertjes niets tekort komen, dit in samenspraak met het bestuur.

Mensen die via ons een dier adopteren kunnen ook genieten van onze humanitaire, medische of financiële en psychische hulp voor het dier.

Het vangen van wilde katten en castratie of sterilisatie is een zaak van de gemeente en komen wij niet tussen.

Onze vzw zal ernstige inbreuken op het dierenwelzijn doorspelen na LNE dierenwelzijn.

Alle klachten omtrent een mogelijke inbreuk op het dierenwelzijn kunnen bij ons gemeld worden. Onze dieren inspecteur gaat dan ter plaatse kijken en zal maatregelen treffen indien nodig.

In geval van twijfel bij controles betreffende dierenwelzijn zal een veearts opgeroepen worden om een controle uit te voeren.

Alle andere vragen betreffend dierenwelzijn zullen steeds voorgelegd worden in onze vergaderingen.

De vzw werkt samen met twee dierenartsen, één voor huisdieren en de andere voor boerderij dieren.